Welkom bij de website van de Stevensconcerten.

 

 

In de Stevenskerk Nijmegen vinden naast deze concerten nog vele andere concerten en evenementen plaats.

Voor die overige activiteiten verwijzen wij U naar de website van de Stevenskerk.

Stevensconcerten worden georganiseerd door een kleine groep vrijwilligers, die kan beschikken over een fonds van de Stichting Stevenskerk, het z.g. Choirfonds.

De vrijwilligers worden in hun activiteiten gesteund door:

Comité van aanbeveling

-         Ed d'Hondt,                   Oud-burgemeester van Nijmegen

-         Prof.dr. Wil Derkse,      emeritus-hoogleraar Wijsbegeerte TU Eindhoven, Radboud Universiteit, Open Universiteit.
                                         Vast docent monastieke spiritualiteit bij de Avicenna Academie voor Leiderschap.

-         Prof. dr. Theo Camps,   Hoogleraar Tilburg University Tias School for Business and Society.

-         Theo van Stiphout,         Directeur van Intermedi-Art.

-         Mw. Drs. Cathy C. van Beek MCM,        strategisch adviseur duurzaamheid Radboudumc en RadboudUniniversiteit. Kwartiermaker Duurzaamheid VWS.

-         Ir. J.F. de Haan,            oud vz. RvB Royal Haskoning Group, commissaris Flentrop Orgelbouw.

Het adres van Stevensconcerten is:
 

p/a Piet Rolf
Kerkpad 1A
6587 AS Middelaar

E-mail: Stevensconcerten@stevenskerk.nl

Bankrekening:


IBAN:       NL45 SNSB 0954408926

Stevensconcerten
Middelaar